சனி பெயர்ச்சி யாகம்

சனி பெயர்ச்சி யாகம்

குரு விஷ்வமித்ரா அறக்கட்டளை சார்பாக அகத்தியர் ஜெனா சித்தர் தலைமையில் சனி பெயர்ச்சிகாக சனி பகவானுக்கு இலட்சார்சனை பெருவிழா நடைப்பெற்றது.