குரு விஸ்வாமித்திரர் அறக்கட்டளை

மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி ஒன்றியம் குட்லாடம்பட்டி அருவிக்கு அருகில் குரு விஷ்வாமித்ரா அறக்கட்டளை உள்ளது.